And Tomorrow the Entire World (Und morgen die ganze Welt) โลกทั้งใบในวันพรุ่งนี้ (2020) NETFLIX

And Tomorrow the Entire World (Und morgen die ganze Welt) โลกทั้งใบในวันพรุ่งนี้ (2020) NETFLIX เรื่องย่อ : นักศึกษากฎหมายคนหนึ่งได้เข้าร่วมกลุ่มต่อต้านแนวคิดแบบฟาสซิสต์ ก่อนที่จะหลวมตัวเข้าไปพัวพันในสถานการณ์อันตรายที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกที

คำที่เกี่ยวข้อง