Never Rarely Sometimes Always ไม่เคย นานหน บางครั้ง เป็นประจำ (2020)

Never Rarely Sometimes Always ไม่เคย นานหน บางครั้ง เป็นประจำ (2020) เรื่องย่อ : ออทัมม์และสกายลาร์ญาติของเธอต้องเผชิญกับการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์และขาดแรงสนับสนุนจากคนใกล้ตัว ทั้งสองเดินทางข้ามรัฐไปสู่เมืองนิวยอร์กในการเดินทางสุดตึงเครียดที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ความกล้าหาญ และความเห็นอกเห็นใจ

คำที่เกี่ยวข้อง