The Life Ahead (La vita davanti a sé) ชีวิตข้างหน้า (2020) NETFLIX

The Life Ahead (La vita davanti a sé) ชีวิตข้างหน้า เรื่องย่อ : หญิงผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เปิดสถานเลี้ยงเด็กได้พบกับเด็กเร่ร่อนที่มาขโมยของและตัดสินใจอุปการะเขาจนเกิดเป็นมิตรภาพต่างขั้ว

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ